به نام خدا


در این قسمت با مفهوم کمیت بیشتر آشنا می شویم


http://s1.picofile.com/file/6311471826/quality_quantity.jpg
 کمیت


دانستیم که کمیت معیاری است برای سنجیدن خصوصیات اجسام ، خصوصیاتی همچون جرم ، طول ، دما و ... .


همچنین دانستیم که کمیت ها به دو دسته ی فرعی و اصلی تقسیم می شدند ، در اینجا با انواع دیگری از کمیت ها آشنا می شویم.
کمیت های برداری و نرده ای


هنگامی که کمیت ها را دسته بندی کردیم و به دوسته ی فرعی و اصلی تقسیم نمودیم ، دو گونه کمیت دیگر به وجود آمد که در واقع زیر مجموعه ی کمیت های اصلی و فرعی هستند.


 کمیت برداری : برخی از کمیت ها مانند سرعت ، شتاب ، کار و ... دارای خصوصیاتی مانند جهت و اندازه هستند و همچنین این کمیت ها از قواعد جمع بردار ها پیروی می کنند. ( در مورد بردار ها در آینده صحبت خواهد شد. )


کمیت های نرده ای : در برخی از کمیت ها برخلاف کمیت برداری ، جهت مورد نظر نیست و مقادیر کمیت را فقط بر حسب عدد بیان می کنیم. به عنوان مثال می توان به کمیت هایی از قبیل جرم ، دما ، گرما و ... اشاره کرد.1 نظر
ssss
ssss
ssss
ssss